Hỗ trợ trực tuyến 24/7: 19001006 - 19009000 (1000vnđ/1 phút)

Dịch vụ trực tuyến

 • Cấp điện từ lưới hạ áp

   • Nhập dữ liệu
   • Đính kèm hồ sơ
   • Xác nhận đăng ký
   Chọn Điện lực
   Vì khu vực này có nhiều Điện lực quản lý. Quý Khách hàng vui lòng lựa chọn Điện lực để đăng ký. Xin cảm ơn.
   Họ tên người yêu cầu *

   Điện thoại di động*

   Xổ số miền bắc thứ 2 hàng tuần

   Email
   Số chứng minh thư*

   Ngày cấp *

   Nơi cấp *

   Tỉnh/Thành phố *

   Quận/Huyện *

   Phường/Xã*

   Địa chỉ: *

   Số pha *
   Mục đích sử dụng *
   Loại hình dịch vụ *
   • Nhập dữ liệu
   • Đính kèm hồ sơ
   • Xác nhận đăng ký
   Giấy tờ xác định chủ thể
    
   Giấy tờ xác định mục đích
    
   Giấy tờ tùy thân
    
   • Nhập dữ liệu
   • Đính kèm hồ sơ
   • Xác nhận đăng ký   Nhập hình ảnh kiểm tra

 • Cấp điện từ lưới trung áp

   • Nhập dữ liệu
   • Đính kèm hồ sơ
   • Xác nhận đăng ký
   Chọn Điện lực
   Vì khu vực này có nhiều Điện lực quản lý. Quý Khách hàng vui lòng lựa chọn Điện lực để đăng ký. Xin cảm ơn.
   Họ tên người yêu cầu *

   Điện thoại di động *

   Xổ số miền bắc thứ 2 hàng tuần

   Email
   Số chứng minh thư*

   Ngày cấp *

   Nơi cấp *

   Xổ số miền bắc thứ 2 hàng tuần

   Tỉnh/Thành phố *

   Xổ số miền bắc thứ 2 hàng tuần

   Quận/Huyện*

   Phường/Xã *

   Địa chỉ: *

   Xổ số miền bắc thứ 2 hàng tuần

   Số pha *
   Mục đích sử dụng *
   Loại hình dịch vụ *
   • Nhập dữ liệu
   • Đính kèm hồ sơ
   • Xác nhận đăng ký
   Hình chụp các giấy tờ liên quan
   • Nhập dữ liệu
   • Đính kèm hồ sơ
   • Xác nhận đăng ký   Nhập hình ảnh kiểm tra

   Trở về trước
 • Cấp điện từ lưới cao áp

   • Nhập dữ liệu
   • Đính kèm hồ sơ
   • Xác nhận đăng ký
   Chọn Điện lực
   Vì khu vực này có nhiều Điện lực quản lý. Quý Khách hàng vui lòng lựa chọn Điện lực để đăng ký. Xin cảm ơn.
   Họ tên người yêu cầu *

   Điện thoại di động *

   Xổ số miền bắc thứ 2 hàng tuần

   Email
   Số chứng minh thư*

   Ngày cấp *

   Nơi cấp *

   Tỉnh/Thành phố *

   Quận/Huyện*

   Phường/Xã*

   Địa chỉ:*

   Loại hình dịch vụ*
   • Nhập dữ liệu
   • Đính kèm hồ sơ
   • Xác nhận đăng ký
   Hình chụp các giấy tờ liên quan
   • Nhập dữ liệu
   • Đính kèm hồ sơ
   • Xác nhận đăng ký   Nhập hình ảnh kiểm tra

   Trở về trước
 • Cập nhật hồ sơ cấp điện mới

  Tỉnh/Thành phố *

  Quận/Huyện *

  Phường/Xã*

  Quý khách vui lòng nhập mã hồ sơ
  Loại hồ sơ
  Hình chụp các giấy tờ liên quan  Nhập hình ảnh kiểm tra

Lên